Privacy Policy

Laundryshop.nl

Laundryshop.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Laundryshop.nl
Dobbeweg 18
2254 AG Voorschoten (NL)
Tel.: +31715616241
E: [email protected]

www.laundryshop.nl

Wij waarderen uw vertrouwen in ons enorm. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy statement is onder meer van toepassing op onze websites en alle (commerciële) relaties tussen Laundryshop.nl en haar klanten, prospecten business partners en overige stakeholders.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bij het gebruik van de Laundryshop.nl webwinkel moet u een account aanmaken, waardoor u toegang krijgt tot uw Laundryshop omgeving. In het Account kunt u tevens uw aankopen inzien.

Toelichting
Bij het aanmaken van een Account op onze webwinkel moet u de volgende gegevens invoeren:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Laundryshop.nl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Het is mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. Wanneer u kiest voor financiering, lease of use kunnen wij ook andere gevoelige persoonsgegevens van u verwerken.


Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Volgen van uw surfgedrag over verschillende websites. Hierdoor stemmen wij onze producten en diensten af op uw behoefte.
 • Laundryshop.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

Op basis van geautomatiseerde verwerkingen maken we besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. De volgende computerprogramma’s of -systemen worden gebruikt: Teamleader / Exact Online / Zenvoices / Teamviewer / Simple Simon.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw  persoonsgegevens net zo lang totdat u aangeeft dat wij uw gegevens moeten verwijderen. Wij kunnen hier geen strikte termijn aan vast hangen, mede omdat er jaren overheen kan gaan tijdens het aanschaffen en onderhouden van bijvoorbeeld wasserijapparatuur en deze data van belang kan zijn om een goede dienstverlening te kunnen garanderen.


Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Ten slotte kunnen we uw gegevens aan derden verstrekken indien we daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, we daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.


Externe links

Onze websites kunnen hyperlinks bevatten. We hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy statement heeft alleen betrekking op uw gegevens die via de websites en diensten zijn verkregen. We dragen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Toelichting
Google Analytics plaatst tijdelijke en permanente cookies op uw apparaat. Deze cookies registreren uw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google verwerkt en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Hiermee krijgen we inzicht in de wijze waarop u de website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is of wanneer zij andere partijen inschakelen om namens hen de informatie te verwerken. Google kan de informatie niet gebruiken voor andere diensten van Google.


Nieuwsbrief & Chat

We willen u op de hoogte houden van de ontwikkeling van onze diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update, zullen we dit aan u laten weten. Ook kunnen we u op de hoogte houden van acties. Mocht u geen nieuwsbrief (meer) van ons willen ontvangen, dan kunt u zich afmelden via [email protected]. Tevens staat er onder iedere mail die we naar u sturen een link waarbij u zich kan afmelden. Om u goed te kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer u via de livechat een vraag stelt aan ons, gebruiken we uw gegevens over uw gebruik van de website.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te

gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de website(s), (digitale) nieuwsbrieven en/of via directe berichtgeving aan u.


Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen naar: [email protected]

Laundryshop.nl

Voorschoten, 16 maart 2021

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op woensdag 16 maart 2021.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »